Rear Brakes

267mm Single disc. ABS. Two-piston calipers. Brembo.

267mm disc w/ Brembo two-piston, fixed caliper